Gmina Pokrzywnica z unijnym wsparciem na budowę kanalizacji

Gminie Pokrzywnica została przyznana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica”. Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpiło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 23 maja 2017 roku. W imieniu gminy Pokrzywnica umowę podpisali Wójt Gminy Pan Adam Dariusz Rachuba oraz Skarbnik Gminy – Pani Halina Gryc. Urząd Marszałkowski reprezentował Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  Pan Radosław Rybicki i Jego  Zastępca  – Pan Daniel Łaga.

Dofinansowanie inwestycji wyniesie 1.999.999 zł.

Następstwem otrzymania dofinansowania będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy zadania. Zakończenie budowy kanalizacji planuje się do dnia 15 kwietnia 2018 roku.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowościach Pokrzywnica i Piskornia jest pierwszym etapem kanalizowania gminy, która będzie odprowadzała ścieki do oczyszczalni w Pokrzywnicy, wybudowanej w 2015 roku. Była ona w 75% sfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Natomiast budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzelec stanowi kolejny etap wodociągowania gminy i będzie obejmować tereny w miejscowości Pogorzelec  na lewym brzegu rzeki Narew. Wodociąg docelowo zaopatrzy w wodę mieszkańców działek rekreacyjnych na tzw. półwyspie.