Federacja Mazowia zaprasza

Federacja Mazowia zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu pułtuskiego
na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 w Bazie
Biwakowej Popławy w Pułtusku, ul. Tartaczna 100.
Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych
źródłach finansowania działań, burza pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzeń
do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w powiecie pułtuskim.
Wiosną i latem Federacja Mazowia odwiedzi większość powiatów województwa
mazowieckiego. Chcemy poznać lokalne organizacje i zaprosić je do dołączenia
do Federacji, ale także zachęcić do lokalnego sieciowania pokazując zalety takiej formy współpracy. W trakcie spotkania skupimy się na praktycznych aspektach działania w sieci.
Jesienią chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału
i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych –
ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora.
Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja
organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała
szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji
pozarządowych i zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1877784245858821/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: a.lau@mazowia.org.pl
Zadanie „Mazowia dla Mazowsza” jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.