Dzień Papieski

Dzień Papieski
Dnia 16 października br. w PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym obchodzony był XV Dzień Papieski. Z tej okazji uczniowie klasy V pod opieką
ks. Arkadiusza Sikorskiego przygotowali uroczysty apel, w którym uczestniczyło grono pedagogiczne i społeczność uczniowska. Podczas przedstawienia
słowno – muzycznego uczniowie zaprezentowali krótką biografię Jana Pawła II. Dopełnieniem  i miłym akcentem na zakończenie apelu, który niewątpliwie jednoczył zebraną społeczność szkolną było odśpiewanie ukochanej pieśni Papieża pt. ,,Barka”.

Galeria zdjęć