DZIEŃ NAUCZYCIELA SERCA ROZWESELA

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji od wielu lat uczniowie składają życzenia swoim nauczycielom. 13 października 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z usta pani dyrektor Teresy Makowskiej, która złożyła okolicznościowe życzenia i pogratulowała owocnej pracy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji
i obsługi. Uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Pielach przygotowali część artystyczną, w której wierszami i piosenkami dziękowali za trud i serce włożone w ich nauczanie i wychowanie. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli piękne kwiaty i laurki.  W imieniu rodziców życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Łempicka. Wręczyła pracownikom szkoły ogromny kosz przepełniony smakołykami. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

Galeria zdjęć