Dyplom honorowy dla Biblioteki Szkolnej

Biblioteka Szkolna Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Biblioteka przyjazna uczniowi V edycja organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie w okresie od października 2015 r. do 05.04 2016 r.  Efektem pracy biblioteki jest otrzymanie zaszczytnego tytułu BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI i dyplomu honorowego.
Warunkiem udziału w konkursie było ukończenie przez nauczyciela bibliotekarza  kursu e-learningowego, dotyczącego różnych zagadnień z życia biblioteki, trwającego od października 2015r. do stycznia 2016 r. oraz zrealizowanie przez bibliotekę szkolną dziewięciu zadań wyznaczonych przez organizatora. Jednym z nich było przeprowadzenie wśród uczniów sondażu „Czy czytanie jest trendy?”. Kolejne polegało na przeprowadzeniu pogadanek  w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia. Następne zadanie dotyczyło  zorganizowania szkolnego konkursu / olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Obowiązkiem bibliotekarza, w ramach realizacji wymogów konkursu, była też działalność kulturalna i promocja biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym. W ramach działalności biblioteki było zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”, a także przeprowadzenie ogólnoszkolnego  konkursu recytatorskiego dla uczniów z podziałem na  grupy wiekowe.     W naszym gimnazjum odbył się konkurs poświęcony Największemu  z rodu Polaków, czyli Janowi Pawłowi II.
Bibliotekę  w czasie realizacji podjętych zadań  wsparła Rada Pedagogiczna,  Rada Rodziców, Społeczność Uczniowska  i Gminna Biblioteka   w Pokrzywnicy

Skan pisma