Dowożenie uczniów do szkół w roku szk. 2017/18

I autobus – (spp-dzieci do szkoły podstawowej w Pobyłkowie, G-gimnazjaliści)

7.05 Klusek (2spp+ 2G) –7.10 Murowanka (1sp + 1G+ 3spd) -7.15 Trzepowo ( 9spp) -7.20. Budy Ciepielińskie (2G+ 7spp) -7.25 Pobyłkowo szkoła (25-17 wysiada = 8)
Pobyłkowo Duże -7.30 Wólka Zalewska (6spp) -7.35 Pobyłkowo szkoła (14-6 wysiada = 8) -7.40 Pobyłkowo Duże (4G+2spd) –7.45 Pobyłkowo Małe (7G) -7.50 Trzepowo ( 4G+ 13spd)
-8.00 Dzierżenin wysiada 38

II autobus – ( p-przedszkolaki, N-dzieci do Szkoły w Niestępowie)

6.55 Łubienica (5N) – Łub .Sup. (1p+4N) -7.00 Olbrachcice-(1p+ 4 N) -7.05 Koziegłowy (7p+11N) –7.10 Niestępowo (33-24 N= 9) –7.15 Łępice (3p+ 2N) –7.20 Witki ( 1p+10N)  -7.25 Niestępowo (25-12 wysiada =13 + Niestępowo (4p)- Pokrzywnica (wysiada 17 osób))

7.30 Pokrzywnica –7.35 Trzepowo ( 2p) -7.40 Budy Obrębskie (2p+1N) –7.45 Obręb (3p +8N) -7.50 Dzbanice ( 2p) –7.55 Mory ( 1p) –8.00 Obrębek (2p + 7N) -8.05 Pokrzywnica (28-12
wysiada=16N +21N z Pokrzywnicy do S.P. w Niestępowie 37)

III autobus – ( G-gimnazjaliści, Gz-dzieci do Szkoły w Gzowie,spd-szkoła podst. w Dzierżeninie)

6.55 Łubienica ( 4Gz) -7.00 Łubienica Superunki (14Gz+5G) -7.05 Strzyże (8Gz+3g) -7.10 Zaborze (9Gz+1G+ 1p) -7.15 Gzowo szkoła (45-35 wysiada =10) + 7.15 Gzowo (5G) –7.20 Karniewek –7.25 Dzbanice ( 4G+ 2 spd+1p) -7.30 Klaski ( 2G) –7.35 Mory
(1G) -7.40 Obrębek (3 G) -7.45 Pokrzywnica (31 – 1p wysiada= 30 + 7.50 Obręb ( 1G)) –7.55 Budy Obrębskie ( 1 G) -8.00 Dzierżenin wysiada 32G

IV autobus gminny ( N-szkoła w Niestępowie, p-przedszkole, G-gimnazjum, Gz –szkoła
w Gzowie, spd –szkoła podstawowa w Dzierżeninie)

6.50 Pomocnia ( 3N) -6.55 Łosewo ( 3N) -7.00 Piskornia (18N + 3G+ 6p) -7.05 Pokrzywnica przedszkole (33-6 wysiada= 27+ 5G z Pokrzywnicy UG) -7.10 Niestępowo przy lesie (5N)
-7.15 Niestępowo szkoła 37-29=8G+1G z Niestepowa -7.20 Olbrachcice (7G) -7.30 Karniewek
( 1G+3 spd) -7.35 Pogorzelec ( 13spd ) -7.35 Dzierżenin 33

7.40 Dzierżenin (1Gz) -7.40 Pogorzelec (3Gz) -7.45 Świeszewo ( 6 Gz) -7.50 Dzbanice (7Gz) -7.50 Klaski( 6Gz) -7.55 Mory(1G +2spd)  -8.00 Karniewek nad Narwią (8Gz) -Gzowo szkoła 34dzieci.

Godziny odwozu zostaną ustalone i podane do wiadomości po ułożeniu planów zajęć
w poszczególnych szkołach.
W dniu 4 września 2017 roku autobusy rozpoczną dowożenie wg przystanków z ubiegłego roku szkolnego , które mogą ulec niewielkiej modyfikacji po zweryfikowaniu liczby dzieci dojeżdżających. Po przejechaniu tras niewielkiej zmianie mogą ulec również godziny na poszczególnych przystankach . Uczniowie powinni oczekiwać na przystanku 5 minut przed wskazaną godziną odjazdu autobusu.
W przypadku jakichkolwiek zmian, będziemy informować na bieżąco dzieci i rodziców.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie gminy pod nr telefonu 23 691 88 36 oraz na stronach szkół i w każdej szkole.

Grażyna Kłosiewicz
Inspektor ds. oświaty