,,Dopalacze mogą Cię wypalić”

,,Dopalacze mogą Cię wypalić”
27 października br. w PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyło się spotkanie
z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Pułtusku na temat zażywania substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Celem spotkania było dostarczenie podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających  z ich używania,
a w konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami. Podczas spotkania uczniowie zdobyli wiedzę na temat składu dopalaczy, a także objawów, jakie towarzyszą ich używaniu. Dzieci dowiedziały się również jak powinny się zachować w sytuacji, gdy spotkają się z osobą, której zachowanie wskazuje na zatrucie substancjami psychoaktywnymi.

Galeria zdjęć