DEBATA SZKOLNA „NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA”

28 maja 2018r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie odbyła się debata szkolna na temat środków psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy. Debata zorganizowana została w ramach realizacji kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” prowadzonej wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu z Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Głównym celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami, kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz informowanie o skutkach prawnych z tym związanych.
Wstępem do rozpoczęcia debaty była prezentacja filmu pt. „Dopalacze, narkotyki” otrzymanego z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku.
Następnie odbył się panel dyskusyjny moderowany przez pedagoga – panią Annę Brach z udziałem przedstawicieli Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na wpływ dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka oraz skutki społeczne spowodowane stosowaniem środków odurzających, pomoc osobom uzależnionym, granice odpowiedzialności prawnej oraz piękno życia bez uzależnienia. Młodzież chętnie włączyła się do dyskusji. Zadawała pytania, na które otrzymała merytoryczne odpowiedzi. W głównej mierze dotyczyły one wpływu narkotyków i dopalaczy na zdrowie i życie, konsekwencji prawnych zażywania środków odurzających czy sposobów pomocy osobom uzależnionym.
Debatowano nie tylko o tym, jakie powszechnie znane problemy niesie ze sobą eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, ale też jak być asertywnym w sytuacjach presji grupy rówieśniczej. Uczniowie wskazali sytuacje, w których uważają, że młodzi ludzie są narażeni na zetknięcie się z substancjami uzależniającymi. W toku aktywnej dyskusji młodzieży ze specjalistami wynikło, jak ważne jest wypracowanie skutecznych i efektywnych oddziaływań profilaktycznych, tak by trafiały one do młodzieży.
Debata szkolna zakończyła się przedstawieniem wspólnie wypracowanych przez uczestników dyskusji wniosków dotyczących skutecznych i efektywnych form działań szkoły, promujących wśród młodzieży postawę asertywną względem środków psychoaktywnych.
W debacie uczestniczyło 26 uczniów z klas: VII, II i III gimnazjum. Debata poprzedzona była pogadankami z uczniami w klasach, na podstawie których wytypowano reprezentantów poszczególnych klas do udziału w debacie szkolnej.
Organizatorem przedsięwzięcia i moderatorem debaty był pedagog szkolny pani Anna Brach. Sekretarzem debaty była Pani Iwona Pieńkos. Na zakończenie wystąpiły uczennice klasy IIa gimnazjum: Amelia Grążewska, Oliwia Pawlak oraz Blanka Grzyb w niezwykle wymownym utworze „ Do kołyski”, który jeszcze przez długi czas nucili uczestnicy debaty