,,BURSZTYNOWE NUTKI” SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

11 stycznia 2018 roku w Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS w Warszawie odbyła się III edycja uroczystości wręczenia statuetki ,,Bursztynowe Nutki”. Pomysłodawcą statuetki było Wydawnictwo PANI TWARDOWSKA. Jest ona przyznawana osobom, które w niezwykle twórczy, pełen pasji i zaangażowania sposób przyczyniają się do umuzykalniania dzieci i młodzieży.
W tym roku statuetka została przyznana  patronce szkoły Pani Dorocie Gellner oraz Panu Adamowi Skorupce. Uroczystość połączona była z promocją nowego śpiewnika pt.,,A ja rosnę” z tekstami Doroty Gellner i muzyką Adama Skorupki. Laudację na cześć laureatki wygłosiła Alicja Twardowska, a statuetkę wręczył prof. Andrzej Gębski. Następnie odbył się koncert piosenek.
Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele szkół i przedszkoli, których patronem jest Dorota Gellner. W spotkaniu uczestniczyła także pani dyrektor Joanna Pielach reprezentująca szkołę.