Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w PSP w Nowym Niestępowie

Szkoła uczestniczy w projekcie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Realizując projekt uczniowie wszystkich klas biorą udział  w zajęciach dotyczących tematyki ruchu drogowego. Prowadzone są zajęcia podczas których uczniowie zapoznają się z procedurami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klasy czwartej corocznie przygotowują się do zdobycia karty rowerowej. Ponadto biorą udział w konkursach. W ostatnim czasie dzięki życzliwości państwa Felczak, uczniowie młodszych klas zostali obdarowani odblaskowymi kamizelkami.