Badanie ankietowe opinii społecznej

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Szanowni Państwo!

Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju gminy Pokrzywnica. Umożliwi ona władzom samorządowym poznanie poglądów i opinii mieszkańców w najważniejszych dla rozwoju gminy sprawach.

Udział w ankiecie jest dobrowolny. Mogą Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które, z jakichkolwiek powodów nie chcą Państwo odpowiedzieć.

Jest bardzo ważne, aby jak największa liczba mieszkańców gminy udzieliła odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane. Po wypełnieniu ankiety prosimy o oddanie jej osobie, która ją Państwu wręczyła lub złożenie jej w miejscu jej pobrania w oznakowanej skrzynce przeznaczonej na ten cel. Ankieta będzie przekazana zespołowi ds. opracowania strategii rozwoju gminy, odpowiedzialnemu za opracowanie wyników badania. Wiedza uzyskana z analizy ankiet pomoże władzom Gminy i zespołowi ds. opracowania strategii w sformułowaniu przemyślanych i uzasadnionych propozycji strategicznego rozwoju gminy. Wyniki badania będą publicznie dostępne na internetowej stronie Gminy Pokrzywnica   http://pokrzywnica.pl

Z wyrazami szacunku
Adam Rachuba
 Wójt Gminy Pokrzywnica

ANKIETA wersja edytowalna

ANKIETA wersja PDF

Ankietę można przesłać w wersji elektronicznej lub papierowej.