ANKIETA

Szanowni Mieszkańcy,

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety. Gmina przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w związku z tym zbiera dane od mieszkańców dotyczące zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową. Dodatkowo niniejsza ankieta ma na celu zbadanie zainteresowania na projekty z zakresu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w naszej Gminie. Jeśli przesłane ankiety wskażą, że istnieje realne zapotrzebowanie mieszkańców na realizacji tego typu inwestycji w budynkach prywatnych, Urząd poczyni kroki aby stworzyć specjalny program dotacji. Czynione będą działania aby tego typu projekty mogłyby być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ANKIETA