Aktuana Oferta sprzedaży

AKTUALNA OFERTA SPRZEDAŻY
 Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie pozycje nr:
  1. Sosna – ilość 5,40 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  2. Sosna – ilość 4,90 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  3. Sosna – ilość 12,00 mp , cena 100 zł + 8% VAT
  4. Sosna– ilość 7,10 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  5. Sosna – ilość 4,30 mp, cena 100 zł + 8% VAT
Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referatu Inwestycji i Rozwoju pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu Więcej informacji pod nr tel (23) 691 88 44.
             Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 .