Aktualne informacje dotyczące ASF-u

Informuje się, iż Gmina Pokrzywnica znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym), na którym obowiązują przepisy Rozporządzanie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku  z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzeie zm

Rozporządzenie