ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Podczas XIV sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 maja br., Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Dariusz Rachuba otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwałę w tej  sprawie radni podjęli jednogłośnie. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok było wcześniej przedmiotem obrad stałych komisji, w tym komisji rewizyjnej, która wnioskowała do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium. Pozytywne opinie odnośnie wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.