Aktualności

Nowa droga w gminie Pokrzywnica

Nowa droga w gminie Pokrzywnica

Pod koniec czerwca zakończono drugi etap realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo”. Na odcinku o długości 1.263,75 m zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 • warstwy wiążącej AC 16W 35/50 gr. 5 cm (szerokość jezdni 5 m) • warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm przepustów fi 30 PE-HD dł. 6 m zjazdów na posesje odmulenie rowów obustronnego umocnienia poboczy mieszanką z destruktu bitumicznego oznakowania pionowego Odbiór prac nastąpił w dniu 02 lipca 2019 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 727.014,29 zł. Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.2.2019 […]
więcej
Nowe boisko w Pokrzywnicy

Nowe boisko w Pokrzywnicy

Gmina Pokrzywnica  otrzymała dofinansowanie w wysokości 95.250,00 zł od samorządu Mazowsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury  Sportowej MAZOWSZE 2019”. Umowę na zadania związane z programem podpisali 11 lipca 2019 r.  Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy oraz Magdalena Lusa Skarbnik Gminy. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym […]
więcej
5 sołectw Gminy Pokrzywnica z dotacją z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

5 sołectw Gminy Pokrzywnica z dotacją z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

11 lipca 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku zostały zawarte umowy o udzieleniu dotacji na zadania z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina Pokrzywnica złożyła 5 wniosków na 5 zadań dla 5 sołectw. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i tym samym, sołectwa: Karniewek, Klaski, Łubienica-Superunki, Łosewo otrzymały po 10 000,00 zł czyli maksymalną kwotę dofinansowania. Dzięki funduszom z budżetu Województwa Mazowieckiego wykonano następujące zadania: „Remont budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Klaski.” Remont polegał na naprawie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wraz z pracami dekarskimi, obróbkami blacharskimi, montażem rynien i rur spustowych. Ponadto wykonano odnowienie fundamentów budynku świetlicy poprzez naprawę  ubytków i położeniem wyprawy z […]
więcej
ODBIÓR AZBESTU Z TERENU GMINY POKRZYWNICA

ODBIÓR AZBESTU Z TERENU GMINY POKRZYWNICA

Gmina Pokrzywnica informuje, że w dniach  07 – 15 listopada 2019 r. firma ŁGW Rembud z siedzibą przy ul. Mieszkalnej 41/24, 963-378 Łódź dokona odbioru azbestu z terenu gminy Pokrzywnica od osób, które w terminie do  01 lipca br. złożyły w Urzędzie Gminy wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu. Mieszkańcy o terminie odbioru zostaną dodatkowo powiadomieni  telefonicznie przez wykonawcę przedmiotowych prac. Jednocześnie informujemy, iż odbiór i utylizacja  azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w roku 2019 r. jest w 100% finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest”.
więcej
Bezpłatne szkolenie “Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”

Bezpłatne szkolenie “Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”

Bezpłatne szkolenie w Otrębusach dla organizacji pozarządowych! Pracujesz w organizacji pozarządowej lub izbie gospodarczej? Chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, analizy finansowej, konsultacji publicznych lub pisania opinii i stanowisk? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu! Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie oraz, dla osób zamieszkałych poza miejscem szkolenia, również nocleg. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych i izb gospodarczych z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, zaś dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania się szkolenia – również nocleg. TERMIN SZKOLENIA: 25-27 listopada 2019 […]
więcej