Aktualności

5 sołectw Gminy Pokrzywnica z dotacją z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

5 sołectw Gminy Pokrzywnica z dotacją z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

11 lipca 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku zostały zawarte umowy o udzieleniu dotacji na zadania z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina Pokrzywnica złożyła 5 wniosków na 5 zadań dla 5 sołectw. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i tym samym, sołectwa: Karniewek, Klaski, Łubienica-Superunki, Łosewo otrzymały po 10 000,00 zł czyli maksymalną kwotę dofinansowania. Dzięki funduszom z budżetu Województwa Mazowieckiego wykonano następujące zadania: „Remont budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Klaski.” Remont polegał na naprawie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wraz z pracami dekarskimi, obróbkami blacharskimi, montażem rynien i rur spustowych. Ponadto wykonano odnowienie fundamentów budynku świetlicy poprzez naprawę  ubytków i położeniem wyprawy z […]
więcej
ODBIÓR AZBESTU Z TERENU GMINY POKRZYWNICA

ODBIÓR AZBESTU Z TERENU GMINY POKRZYWNICA

Gmina Pokrzywnica informuje, że w dniach  07 – 15 listopada 2019 r. firma ŁGW Rembud z siedzibą przy ul. Mieszkalnej 41/24, 963-378 Łódź dokona odbioru azbestu z terenu gminy Pokrzywnica od osób, które w terminie do  01 lipca br. złożyły w Urzędzie Gminy wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu. Mieszkańcy o terminie odbioru zostaną dodatkowo powiadomieni  telefonicznie przez wykonawcę przedmiotowych prac. Jednocześnie informujemy, iż odbiór i utylizacja  azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w roku 2019 r. jest w 100% finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest”.
więcej
Bezpłatne szkolenie “Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”

Bezpłatne szkolenie “Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”

Bezpłatne szkolenie w Otrębusach dla organizacji pozarządowych! Pracujesz w organizacji pozarządowej lub izbie gospodarczej? Chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, analizy finansowej, konsultacji publicznych lub pisania opinii i stanowisk? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu! Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie oraz, dla osób zamieszkałych poza miejscem szkolenia, również nocleg. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych i izb gospodarczych z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, zaś dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania się szkolenia – również nocleg. TERMIN SZKOLENIA: 25-27 listopada 2019 […]
więcej
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój […]
więcej
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)? BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Obowiązek rejestracji Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są […]
więcej