Aktualności

Bezpłatny kurs na operatora koparko-ładowarki organizowany przez LGD Zielone Mosty Narwi

Bezpłatny kurs na operatora koparko-ładowarki organizowany przez LGD Zielone Mosty Narwi

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do zapoznania się z zasadami rekrutacji uczestników kursu na operatora koparko-ładowarki. Rekrutacja uczestników kursu odbywa się w terminie od 07 stycznia do 17 stycznia 2020r. poprzez osobiste złożenie w Biurze LGD w Pokrzywnicy wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. cały powiat pułtuski, Gmina Nasielsk i Gmina Pomiechówek). Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://zielonemostynarwi.pl Kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Współpracy – LAW – w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata […]
więcej
Konferencja – PSZCZELARSTWO I BARTNICTWO W KRAJACH NADBAŁTYCKICH

Konferencja – PSZCZELARSTWO I BARTNICTWO W KRAJACH NADBAŁTYCKICH

więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne – gęsta mgła

Ostrzeżenie meteorologiczne – gęsta mgła

więcej
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Dzierżeninie

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Dzierżeninie

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dnia 23.11.2019 r., o godz. 17.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Dzierżeninie odbył się uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który został zorganizowany przez Wójta Gminy Pokrzywnica Pana Adama Dariusza Rachubę, Komendanta WKU ppłk Leszka Wieczorka i mjr Agnieszkę Krystman z WKU w Wyszkowie oraz Panią Dyrektor Małgorzatę Szczerbę-Kozłowską. Zespół jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Głównym jego celem jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego przez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. Przedmiotem działalności Zespołu jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów min. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, […]
więcej
Mazowieckie rezerwaty przyrody

Mazowieckie rezerwaty przyrody

Film “Mazowieckie rezerwaty przyrody“ https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie “Mazowieckie rezerwaty przyrody”. Autor filmu: Sławomir Wąsik. Film zrealizowany w ramach projektu “Mazowieckie rezerwaty przyrody” na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.   Film “Wyspy szczęśliwe“ https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4 “Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby […]
więcej