Aktualności BIP

RSS Biuletyn Informacji Publicznej
 • Informacja o wyniku przetargu 25 maja 2022
  INFORMACJA o wyniku przetargu odbytego w dniu 17 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Lp. Oznaczenie nieruchomości Numer księgi wieczystej Liczba osób dopuszczonych do przetargu Liczba osób niedopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza Najwyższa cena osiągnięta w...
 • OBWIESZCZENIE CP linia n.n. Piskornia 25 maja 2022
                                                                                                    Pokrzywnica, dnia 24.05.2022 r. SKU.6733.5.2022.AT   […]
 • Klauzule szczegółowe 24 maja 2022
  Klauzule szczegółowe   Pozostałe
 • OBWIESZCZENIE CP przebudowa drogi gm. Pokrzywnica dz. 539 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.20.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP wodociąg Pogorzelec dz. 129/14 i 122 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.19.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP wodociąg Pogorzelec dz. 144/12... 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.18.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP wodociąg Pogorzelec dz. 13/2,14/4,30,32 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.17.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP wodociąg Trzepowo dz. 21/8 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.16.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP wodociąg Trzepowo dz. 16/10, 46 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.15.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP wodociąg Murowanka dz. 4 ..., Pobyłkowo Małe dz. 35.... 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.14.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP wodociąg Trzepowo dz. 23/5,31, Budy C. dz. 127, 128/9... 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.13.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP - wodociąg Trzepowo dz. 31 Budy C. dz. 83, 111/1 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.12.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE CP - wodociąg Pogorzelec dz. 145/4, 159 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 23.05.2022 r.      SKU.6733.11.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających 23 maja 2022
  Pokrzywnica, 2022-05-23   SKU.6220.5.2022.JJ    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających          Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r.,...
 • Raport o stanie Gminy Pokrzywnica za rok 2021 20 maja 2022
  Raport o stanie Gminy Pokrzywnica za rok 2021
 • Informacja dotyczaca efektywnosci energetycznej za rok 2021 16 maja 2022
  Informacja dotycząca efektywności energetycznej za rok 2021
 • Informacja dotyczaca efektywnosci energetycznej za rok 2021 16 maja 2022
  Informacja dotycząca efektywności energetycznej za rok 2021
 • OBWIESZCZENIE CP - linia n.n. Zaborze 13 maja 2022
                                                                                                    Pokrzywnica, dnia 13.05.2022 r. SKU.6733.8.2022.AT   […]
 • OBWIESZCZENIE CP - wieża ORANGE, Pokrzywnica (decyzja) 13 maja 2022
                                                                                                    Pokrzywnica, dnia 12.05.2022 r. SKU.6733.7.2022.AT   […]
 • OBWIESZCZENIE CP - wodociąg (decyzja) Wólka Zaleska 13 maja 2022
                                                                                                    Pokrzywnica, dnia 12.05.2022 r. SKU.6733.6.2022.AT   […]