Aktualności BIP

RSS Biuletyn Informacji Publicznej
 • OBWIESZCZENIE CP - linia n.n. Pogorzelec dz, 122,,,, 21 marca 2023
  Pokrzywnica, 21.03.2023 r.      SKU.6733.3.2023.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)...
 • BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINNI KABLOWEJ- KĘPIASTE 17 marca 2023
                                                                                                    Pokrzywnica, 17.03.2023 r. SKU.6733.1.2023.AT     […]
 • OBWIESZCZENIE CP - stacja bazowa Koziegłowy 15 marca 2023
      Pokrzywnica, 15.03.2023 r.     SKU.6733.1.2021.AT   O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                 […]
 • OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 14 marca 2023
  Pokrzywnica, 2023-03-14     SKU.6220.1.2023.JJ   OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz....
 • XLI Sesja Rady Gminy Pokrzywnica w dniu 15 marca 2023 r. 8 marca 2023
  Pokrzywnica, 2023-03-08 OK.0002.1.2.2023                                                                              Radni                            […]
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 7 marca 2023
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę        Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz.344 t.j.) Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 
 • Rada Rodziców 22 lutego 2023
  Rada Rodziców 2022/2023 Lena Merda- przewodnicząca Barbara Jasińska - sekretarz Ewelina Towarek - skarbnik Ilona Podgórska - członek Marta Nasiadka - członek Anita Sobotka - członek
 • Godziny lekcyjne 2022/2023 21 lutego 2023
      Godziny lekcyjne:   7.30- 8.15   8.25 - 9.10  9.20 - 10.05   10.25. - 11.10   11.20 - 12.05   12.15 - 13.00   13.05 - 13.50   13.55. - 14.40     
 • godziny pracy szkoły 21 lutego 2023
  Od września 2022r. szkoła otwarta w godz. od 7.00 do godz. 15.00.
 • OBWIESZCZENIE FARMA FOTOWOLTAICZNA OBRĘBEK 14 lutego 2023
  Pokrzywnica, dnia 13.02.2023 r. SKU.6730.104.2022.AT  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 66a […]
 • OBWIESZCZENIE CP-STRZYŻE 14 lutego 2023
  Pokrzywnica, 13.02.2023 r.  SKU.6733.2.2023.AT OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że na...
 • OBWIESZCZENIE CP-STRZYŻE 14 lutego 2023
  Pokrzywnica, 13.02.2023 r.  SKU.6733.2.2023.AT OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że na...
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających 13 lutego 2023
  Pokrzywnica, 2023-02-13   SKU.6220.1.2023.JJ    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających       Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r.,...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9 lutego 2023
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 t.j. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy...
 • XL Sesja Rady Gminy Pokrzywnica w dniu 07 lutego 2023 r. 2 lutego 2023
  Pokrzywnica, 2023-02-02 OK.0002.1.1.2023                                                     Radni                                                    […]
 • OBWIESZCZENIE CP- GZOWO 23 stycznia 2023
  Pokrzywnica, dnia 19.01.2023 r. SKU.6733.29.2022.AT     O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. […]
 • OBWIESZCZENIE CP - KĘPIASTE 23 stycznia 2023
  Pokrzywnica, 20.01.2023 r.  SKU.6733.1.2023.AT OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego /dalej KPA/ (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że na...
 • SPRAWOZDANIE Z UDZIELONEJ DOTACJI GKS za 2021 rok 18 stycznia 2023
              Pokrzywnica  17 01 2022r.                                                                                                                                                             ……………………………………………………                       Pieczątka           SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ w okresie od 01...
 • 22 stycznia 2023 r. w godzinach 7.00 - 18.00 polowania zbiorowe 18 stycznia 2023
  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 101 „NEMROD”, ul. Wólczyńska 69C/52, 01-931 Warszawa uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) oraz zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska, po uzyskaniu zgody właściwego Lekarza Weterynarii w...
 • mapa geodezyjna 10 stycznia 2023