Aktualności BIP

RSS Biuletyn Informacji Publicznej
 • Kamil Lucjan Uchnast 21 czerwca 2024
  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
 • OBWIESZCZENIE o złożonych sprzeciwach w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 19 czerwca 2024
  Pokrzywnica, 19.06.2024 r.     SKU.6220.4.2024.JJ   OBWIESZCZENIE o złożonych sprzeciwach w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r., poz. 572) oraz w...
 • OBWIESZCZENIE CP GZOWO LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 19 czerwca 2024
                                                                                                    Pokrzywnica, 19.06.2024 r. SKU.6733.2.2024.AT     […]
 • Udzielanie wsparcia gospodarstwom domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych 18 czerwca 2024
  II - Petycja Odrębna    §2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w urzędzie  -  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18 czerwca 2024
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Pokrzywnica. ...
 • OBWIESZCZENIE CP 17 czerwca 2024
  Pokrzywnica,  17.06.2024 r.  SKU.6733.5.2024.AT   OBWIESZCZENIE  O ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA     Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), […]
 • OBWIESZCZENIE CP 17 czerwca 2024
  Pokrzywnica,  17.06.2024 r.  SKU.6733.6.2024.AT   OBWIESZCZENIE  O ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA     Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), […]
 • OBWIESZCZENIE CP 17 czerwca 2024
  Pokrzywnica,  17.06.2024 r.  SKU.6733.4.2024.AT   OBWIESZCZENIE  O ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA     Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), […]
 • OBWIESZCZENIE CP 17 czerwca 2024
  Pokrzywnica,  17.06.2024 r.  SKU.6733.3.2024.AT   OBWIESZCZENIE  O ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA     Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), […]
 • OBWIESZCZENIE CP TRZEPOWO 12 czerwca 2024
  Pokrzywnica, 12.06.2024 r.      SKU.6733.12.2024.AT   OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Zgodnie z art. 49  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego                      /dalej KPA/ (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu […]
 • OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU CP POBYŁKOWO MAŁE 12 czerwca 2024
  Pokrzywnica,  12.06.2024 r.  SKU.6733.2.2024.AT   OBWIESZCZENIE  O ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA     Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), […]
 • OBWIESZCZENIE CP BUDOWA LINII KABLOWEJ GZOWO 12 czerwca 2024
  Pokrzywnica,  20.12.2022 r.  SKU.6733.29.2022.AT   OBWIESZCZENIE  O ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA     Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam, że...
 • Ocena jakości wody 10 czerwca 2024
  Ocena jakości wody
 • Regulamin i klauzula Fanpage Samorządowe Przedszkole 10 czerwca 2024
  Pokrzywnica, 04.06.2024 r.   Regulamin oficjalnego fanpage’a Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy W celu określenia zasad i warunków korzystania z oficjalnego fanpage’a Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy na portalu społecznościowym Facebook udostępnionego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/profile.php?id=100057708210923...
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze świetlicy w Łępicach 6 czerwca 2024
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze świetlicy w Pobyłkowie Małym 6 czerwca 2024
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Pokrzywnicy 6 czerwca 2024
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Pokrzywnicy 6 czerwca 2024
 • Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie 5 czerwca 2024
   Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie Rozdział I.  Informacje ogólne  § 1. 1.Wprowadzenie         Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy i nałożyła obowiązek opracowania i wdrożenia  jasnych , spójnych standardów...
 • Samodzielny referent ds. archiwum zakładowego, spotu i zdrowia, koordynator ds. dostępności 3 czerwca 2024
  Pokrzywnica, 03.06.2024 r. OK.2110.1.2024.AM   WÓJT GMINY POKRZYWNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE     1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Pokrzywnica,                                             Aleja Jana Pawła II 1,            […]