Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, że 20 stycznia 2014 r. mija termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r.
Dane do przelewu:
 Nazwa odbiorcy:
 Urząd Gminy w Pokrzywnicy
 Aleja Jana Pawła II 1,  06-121 Pokrzywnica
Nr rachunku odbiorcy:
 Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
Tytułem:
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ……., miejscowość, nr domu/lub miejscowość, nr działki.
 Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
                                   2013 rok
 za IV kwartał 2013   do 20 stycznia 2014r.
                                   2014 rok
 za I kwartał 2014     do 20 kwietnia 2014r.
za II kwartał 2014     do 20 lipca 2014r.
za III kwartał 2014   do 20 października 2014r.
za IV kwartał 2014   do 20 stycznia 2015r.

.