Aktualności

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Dzierżeninie

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Dzierżeninie

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dnia 23.11.2019 r., o godz. 17.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Dzierżeninie odbył się uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który został zorganizowany przez Wójta Gminy Pokrzywnica Pana Adama Dariusza Rachubę, Komendanta WKU ppłk Leszka Wieczorka i mjr Agnieszkę Krystman z WKU w Wyszkowie oraz Panią Dyrektor Małgorzatę Szczerbę-Kozłowską. Zespół jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Głównym jego celem jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego przez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. Przedmiotem działalności Zespołu jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów min. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, […]
więcej
Mazowieckie rezerwaty przyrody

Mazowieckie rezerwaty przyrody

Film “Mazowieckie rezerwaty przyrody“ https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie “Mazowieckie rezerwaty przyrody”. Autor filmu: Sławomir Wąsik. Film zrealizowany w ramach projektu “Mazowieckie rezerwaty przyrody” na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.   Film “Wyspy szczęśliwe“ https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4 “Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby […]
więcej
Uroczysty apel z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Kępiaste

Uroczysty apel z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Kępiaste

Dnia 09 listopada 2019 r. w przeddzień 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kępiastym przy pamiątkowym kamieniu odbyły się „Niepodległościowe Zaduszki”. Sołtys wsi Kępiaste, Zenon Wiadrowski przywitał zebranych mieszkańców, następnie odśpiewano Hymn Narodowy, złożono kwiaty i zapalono znicze. Rys historyczny p. Teresy był przeplatany wojennymi wspomnieniami zebranych gości. Były one bardzo poruszające, bo pokazały jak ważne są tradycje i pamięć. Historie opowiadane przez naszych ojców, dziadków i pradziadków zapamiętane przez nas i przekazywane naszym wnukom dowodzą głębokich więzi rodzinnych i narodowych, a sumują się we wciąż aktualną i konieczną współcześnie mądrość Świętego Polaka Jana Pawła II; „Naród który zapomina o swojej historii jest skazany […]
więcej
Konferencja – ZWALCZANIE CHORÓB I SZKODNIKÓW W ZBOŻACH

Konferencja – ZWALCZANIE CHORÓB I SZKODNIKÓW W ZBOŻACH

więcej
UWAGA !!!  ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW W GRUDNIU 2019 R. TRASA 5   

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW W GRUDNIU 2019 R. TRASA 5  

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że w harmonogramie odbioru odpadów dla trasy nr 5 w grudniu 2019 r. (Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Kępiaste) wystąpił błąd. Odpady z trasy nr 5 będą odbierane 23.12.2019 r. a nie jak jest podane w harmonogramie 20.12.2019 r.  
więcej