Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Dzierżenin

W dniu 5 grudnia 2017r. odbył się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

                                                                                                      ,,Bogatym nie jest ten kto posiada,
lecz ten kto daje’’
Jan Paweł II

 W tym szczególnym dniu składamy  Wolontariuszom serdeczne życzenia, aby Wasza działalność na rzecz dobra wspólnego  była źródłem radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji.