24 października 2017 roku w Senacie RP odbyło się podsumowanie akcji „Lato z Polską”

„Lato z Polską” to projekt Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który ma na celu podtrzymanie i utrwalenie polskiej tożsamości dzieci i młodzieży żyjących z dala od ojczyzny. Jedną z form realizacji tego założenia są kolonie, obozy, pobyty edukacyjne i warsztaty realizowane w różnych regionach Polski.
Gmina Pokrzywnica znalazła się w gronie samorządów, które zostały uhonorowane certyfikatami.
Certyfikat Współpracy odebrał z rąk Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego Wójt Gminy Pokrzywnica Pan Adam Dariusz Rachuba. Certyfikat potwierdza współdziałanie Senatu RP oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Gminą Pokrzywnica w zakresie realizacji projektów skierowanych do Polonii i Polaków za granicą.

Czytaj więcej