XXI sesja

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 24 lutego 2017r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na rok 2017.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
  7. Wolne wnioski i oświadczenia.
  8. Zamknięcie sesji.

                                                                                   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                                                                                mgr Anna Bońkowska

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał