Aktualności oświatowe

19 Luty 2024 r.
Redaktor: klosiewicz
Aktualności oświatowe

Ruszyła rekrutacja do Samorządowego Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych
w szkołach podstawowych – szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce oraz w Urzędzie Gminy  tel. 236918721 wew. 1074. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w roku szk. 2024/25 określa zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12 stycznia 2024 r.

 

Zarządzenie nr 2/2024