Adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącego budynku przemysłowego (baru) położonego w miejscowości Pokrzywnica

19 kwietnia 2016

Adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącego budynku przemysłowego (baru) położonego w miejscowości Pokrzywnica przy Alei Jana Pawła II 2 na potrzeby utworzenia nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

W dniu 29 stycznia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącego budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy”  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania w/w przedsięwzięcia i oczekujemy na podpisanie umowy.

Wnioskowana kwota pomocy – 1.543.500,00 zł

Planowany termin realizacji:  lata 2017-2019.

Adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącego budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy