Historia

23 września 2013
Wojewódzka Rada Narodowa w Warszawie na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych  (Dz. U. Nr 49, z 1972 roku pozycja 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie  Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 roku tworzy się w powiecie pułtuskim GMINĘ POKRZYWNICA. 

Najstarsze ślady bytności człowieka na terenie objętym teraz granicami administracyjnymi gminy  pochodzą z epoki kamiennej, z okresu neolitu i związane są z kulturą ceramiki sznurowej (ok. 2500 – 1800r. p.n.e.).

Przez obszar obecnej gminy przebiegały dwa duże, dawne trakty: Serock – Przasnysz  przez Pokrzywnicę oraz Serock – Pułtusk  przez Strzyże i Łubienicę (wg. map z XVI w.). Główny układ drożny gminy nie zmienił się od średniowiecza.

.