Aktualności

Uwaga HPA!

Uwaga HPA!

więcej
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKRZYWNICA W 2020 ROKU

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKRZYWNICA W 2020 ROKU

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pokrzywnica planuje złożyć  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2020.        Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.        Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany […]
więcej
OGŁOSZENIE Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

OGŁOSZENIE Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica na rok szkolny 2020/2021 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na terenie gminy Pokrzywnica wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, […]
więcej
KRUS OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI “Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

KRUS OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI “Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i  zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Zadaniem konkursowym dziecka […]
więcej
Rekrutacja do projektu “Młodzi Aktywni na Mazowszu”

Rekrutacja do projektu “Młodzi Aktywni na Mazowszu”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Młodzi Aktywni na Mazowszu”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zwiększając tym szanse na możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia. Projekt jest adresowany do 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące kryteria formalne: • wiek 18 – 29 lat, • miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego, • status na rynku pracy osoby przystępującej do projektu: a) tzw. ubogo pracująca, lub b) zatrudniona na umowę cywilno-prawną, lub c) zatrudniona na umowę krótkoterminową UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, […]
więcej