Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów

26 Lipiec 2023 r.
Redaktor: rakocki
Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów

Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów właścicielskich w ramach „Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”

 

Właściciele samic psów mieszkający na terenie Gminy Pokrzywnica mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu ich sterylizacji i zaczipowania.

Akcja prowadzona jest  do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania budżetu.

Wniosek o bezpłatną sterylizację wraz z czipowaniem można złożyć do Urzędu Gminy  w Pokrzywnicy najpóźniej do 30 września 2023 r.

Na sterylizację wraz z czipowaniem zwierząt przeznaczono 19820,00 zł.

Zadanie pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pokrzywnica” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

STERYLIZACJA

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest dla zwierząt bezpieczniejszy niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

Zalety zabiegu:

 • u zwierząt poddanych zabiegowi zmniejsza się niekontrolowana agresja,
 • nie dochodzi do ucieczek – zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się liczba zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych z ich udziałem,
 • nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych szczeniąt,
 • sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego

ABC  zabiegów:

 • Podczas zabiegu suki nie powinny być w trakcie cieczki.
 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Pokrzywnica jest:

 • Wnioskodawca musi być mieszkańcem Gminy Pokrzywnica,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego wykonanie zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie),
 • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji  i chipowania,
 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • ponadto wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych, Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Gmina Pokrzywnica nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

 

CZIPOWANIE:

Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu – nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia  to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Po zaczipowaniu zwierzęcia dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

Wniosek o wykonanie i sfinansowanie zabiegu sterylizacji i czipowania znajduje się poniżej.

 

Załączniki

Wniosek o sterylizację
373107 KB