ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

27 Marzec 2023 r.
Redaktor: jankowska
ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pokrzywnica będzie Błysk- Bis Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki.

Umowa na odbiór  i zagospodarowanie komunalnych odpadów komunalnych z w/w podmiotem została podpisana w dniu 02.03.2023 r. na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na okres kwiecień- wrzesień 2023. Od kwietnia 2023 r. obowiązuje nowy podział na 5 tras odbioru odpadów komunalnych:

  • Trasa I Miejscowości: Koziegłowy, Łępice, Łubienica, Łubienica Superunki, Niestępowo Włościańskie Nowe Niestępowo, Olbrachcice, Witki
  • Trasa II Miejscowości: Budy Obrębskie, Łosewo, Obręb, Obrębek, Piskornia, Pokrzywnica, Pomocnia, Trzepowo
  • Trasa III Miejscowości: Dzbanice, Gzowo, Klaski, Mory, Karniewek, Strzyże, Świeszewo, Zaborze
  • Trasa IV Miejscowości: Dzierżenin, Pogorzelec, Klusek
  • Trasa V Miejscowości: Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Ciepielin, Kępiaste, Murowanka, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Wólka Zaleska

Jednocześnie informujemy, że na czas obowiązywania umowy z firmą Błysk- Bis Sp. z o.o. pojemniki pozostaną na posesjach.

W związku z obowiązkiem osiągnięcia przez Gminę Pokrzywnica w 2023 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości, co najmniej 35% wagowo, apelujemy do wszystkich mieszkańców o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji. 

                                     

Załączniki

Pokrzywnica trasa nr 1 - II kwartał 2023
193535 KB
Pokrzywnica trasa nr 2 - II kwartał 2023
206929 KB
Pokrzywnica trasa nr 3 - II kwartał 2023
169612 KB
Pokrzywnica trasa nr 4 - II kwartał 2023
190982 KB
Pokrzywnica trasa nr 5 - II kwartał 2023
190666 KB