22 Sierpień 2022 r.
Redaktor: olszewska

PODPISANIE UMOWY

NA PRZEBUDOWĘ MOSTU KOZIEGŁOWY – OLBRACHCICE

             W dniu 19 sierpnia 2022 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku, Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba w asyście Skarbnika Gminy Magdaleny Lusa podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu Koziegłowy-Olbrachcicew ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego .

               Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę istniejącego mostu o długości 7,28 m na rzece Niestępówce znajdującego się w ciągu drogi gminnej relacji Koziegłowy-Olbrachcice.

               Wartość umowna dotacji: 1.200.000,00 zł.

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ MOSTU KOZIEGŁOWY - OLBRACHCICE
PODPISANIE UMOWY
NA PRZEBUDOWĘ MOSTU KOZIEGŁOWY – OLBRACHCICE