Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2020 roku

1 Grudzień 2020 r.
Redaktor: kaminska
Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2020 roku

Gmina Pokrzywnica, informuje iż w roku 2020 z terenu gminy Pokrzywnica usunięto i przekazano do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest w ilości 107,24 Mg.

Zadanie pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2020 roku” zostało dofinansowane w 100% formie dotacji na podstawie umowy Nr 2029/20/OZ/DA z dnia 11 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42.501,40 zł

Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno.