Konkurs fotograficzny

24 Lipiec 2020 r.
Redaktor: byszewska
Konkurs fotograficzny

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WARSZAWA PLACÓWKA TERENOWA W PUŁTUSKU OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY

“BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE W OBIEKTYWIE ROLNIKA”

 

Konkurs ma na celu zapobieganie:

  1. Upadkom w gospodarstwie rolnym w ramach kampanii: ,,Rola rolnika, by upadków unikać’’
  2. Wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych w ramach kampanii: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz’’
  3. Wypadkom związanym  z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym w ramach kampanii: ,,Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz’’

Zadaniem uczestnika konkursu będzie dostarczenie do PT KRUS na nośniku CD w formacie JPG min. 640×480 pikseli, max. 5000×4000 pikseli po trzy dobrej jakości zdjęcia dokumentujące wykonane lub zainstalowane przez właściciela gospodarstwa trzy różne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie (w sumie 9 zdjęć) z opisem (forma papierowa) stwierdzonego zagrożenia i wykonanego rozwiązania (płyta opisana danymi adresowymi autora z dopiskiem Konkurs fotograficzny KRUS gmina Pokrzywnica). Płytę wraz z wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi (dostępne w PT) należy dostarczyć do PT KRUS w Pułtusku do16.10.2020roku.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: gminnym i regionalnym. Praca laureata etapu gminnego przechodzi do etapu regionalnego.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe