160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy”

Józef Piłsudski, 21 styczeń 1919 r.

        Powstanie styczniowe było polskim powstaniem narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 r. na Litwie i trwało do jesieni 1864 r., zasięgiem swoim objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Powstanie poprzedzone było wzrostem nastrojów narodowych w Królestwie Polskim, w czasie, gdy osłabiona wewnętrznie Rosja nie była w stanie prowadzić konsekwentnej polityki. W czasie powstania Polacy starali się prowadzić ataki na tyły Rosjan, stawiając na taktykę wojny partyzanckiej. Trudno dzisiaj wiele potyczek nazwać bitwami. Powstańcy nie byli dobrze uzbrojeni ani przygotowani do walk. Szacuje się, że przez czas trwania powstania, do jesieni 1864, stoczono 1200 potyczek i bitew, przy udziale 50 tys. ochotników. Władze rosyjskie znalazły inny sposób na stłumienie powstania, nie radząc sobie z wojną podjazdową partyzantów. Uderzyli w ludność i rozpoczęli politykę terroru: palono wsie, grabiono majątki za pomoc powstańcom przy stosowaniu zasady zbiorowej odpowiedzialności. Klęskę powstania przyspieszyło ogłoszenie przez cara uwłaszczenia chłopów, co spowodowało wycofanie ich poparcia. Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym, choć skutki były dla Królestwa bardzo dotkliwe. Królestwo Polskie straciło blisko 30 tysięcy ludzi, ponad drugie tyle wywieziona na Syberię.

Więcej informacji na temat Powstania Styczniowego:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/177196,160-rocznica-powstania-styczniowego.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe

160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W GMINIE POKRZYWNICA

160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W GMINIE POKRZYWNICA

160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W GMINIE POKRZYWNICA