Gminy i Powiat Pułtuski

23 września 2013
Gminy powiatu pułtuskiego:
– Gmina Gzy
Wójt: Barbara Polańska
Siedziba urzędu: 06-126 Gzy
www.gminagzy.pl
tel: /23/ 691 31 67, 691 31 22
e – mail: uggzy@wp.pl
 
– Gmina Obryte
Wójt: Jan Mroczkowski
Siedziba urzędu: 07-215 Obryte
www.obryte.pl
tel: /29/ 741 10 37, 741 10 04
 
– Gmina Pułtusk
Burmistrz: Krzysztof Nuszkiewicz
Siedziba urzędu: 06-100 Pułtusk, ul. Rynek 41
tel: /23/ 692 82 41
e – mail: um@pultusk.pl
 
– Gmina Świercze
Wójt: Adam Misiewicz
Siedziba urzędu: 06-150 Świercze
www.swiercze.pl
tel: /23/ 691 60 45
e – mail: swiercze@op.pl
 
– Gmina Winnica
Wójt: Mariusz Kowalewski
Siedziba urzędu: 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25
www.gminawinnica.pl
tel: /23/ 691 40 92
 
– Gmina Zatory
Wójt: Włodzimierz Kaczmarczyk
Siedziba urzędu: 07-217 Zatory
www.zatory.pl
tel: /29/ 741 03 94
e – mail: ugzatory@wp.pl
STAROSTWO POWIATOWE  
W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. 0~23 692-12-66, 692-54-35
fax. 0~23 692-52-77
 
Dni i godziny pracy:
  poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 8:00 – 16:00
Starostwo Powiatowe w Pułtusku 
posiada 9 wydziałów:
>> Wydział Organizacji i Nadzoru
>> Zadania z zakresu rzeczy znalezionych
>> Wydział Finansów
>> Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
>> Wydział Budownictwa i Architektury
>> Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
>> Wydział Komunikacji i Dróg
>> Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
>> Wydział Zarządzania Kryzysowego
>> Wydział Rozwoju i Promocji

.