Spotkanie Liderów

23 września 2013
Spotkanie promocyjno – informacyjne  
Dla
Liderów Inicjatyw Lokalnych
   
 
W spotkaniu udział wzięło 15 osób zatrudnionych w różnych środowiskach tj.: Szkołach na terenie gminy, w Gminnej Bibliotece, w GOPS i Urzędzie Gminy.
Poniżej załączone są prezentacje z ww. spotkania.
Wszyscy otrzymali zaświadczenia Liderów Inicjatyw Lokalnych.
 
Gminny Koordynator Inicjatyw Lokalnych
mgr. Grażyna Kłosiewicz
Tel. 023 691 88 36   (wtorki, czwartki, piątki)
 
Opiekun CKNONW w Dzierżeninie
Łukasz Rakocki

.