Program Działania

23 września 2013
PROGRAM DZIAŁANIA CKNONW  W DZIERŻENINIE
 
Cel programu: Rozpowszechnienie kształcenia ustawicznego w Gminie   
                          Pokrzywnica
 
Działania:
 
  1. WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Użytkowanie komputerów.
2. Tworzenie tekstów i grafik komputerowych.
3. Obsługa poczty elektronicznej, przesyłanie listów elektronicznych.
4. Tworzenie baz danych.
5. Nauka pisania CV.
 
  1. WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
1. Obsługa komputera i programów komputerowych.
2. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji ze stron www.
3. Arkusz kalkulacyjny.
4. Tworzenie baz danych.
5. Nauka pisania CV, listów motywacyjnych i krótkich umów.
 
  1. KURSY E-LEARNINGOWE
 
  1. USŁUGI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
1. Systematyczna aktualizacja ulotek informacyjnych promujących działalność
CKNONW w Dzierzeninie.
2.J ak i gdzie poszukiwać wolnych miejsc pracy.
3. Gdzie osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc.
4. Promocja strony internetowej gminy.
5. Centrum połączone ze szkołami i bibliotekami – wymiana informacji pocztą
elektroniczną.
 
   
ZAMIERZONE REZULTATY
 
  1. Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do komputera i internetu.
  2. Podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych metod kształcenia.
  3. Umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji przez różne grupy wiekowe.
  4. Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do kształcenia ustawicznego.
  5. Doinformowanie społeczeństwa lokalnego o różnych możliwościach wsparcia z wykorzystaniem CKNONW.
  6. Wsparcie osób niepełnosprawnych.

.