Opłaty za odpady

26 listopada 2013
INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
 
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub miejscowość ………………, nr działki ………
TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

za I KWARTAŁ 2015 do 20 kwietnia 2015 r.
za II KWARTAŁ 2015 do 20 lipca 2015 r.
za III KWARTAŁ 2015 do 20 października 2015 r.

za IV KWARTAŁ 2015 do 20 stycznia 2016 r.

.