Zabytki

23 września 2013
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
GMINY POKRZYWNICA
 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) Wójt Gminy Pokrzywnica prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
 
WYKAZ ZABYTKÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA
 
BUDY CIEPIELIŃSKIE
1.      Budynek mieszkalny nr 15 murowany ok. 1930 r.
2.      Budynek mieszkalny nr 17 cegła ok. 1930 r.
 
BUDY OBRĘBSKIE
1.      Budynek mieszkalny nr    7 drewniany 1 ćw. XX w.
2.      Budynek mieszkalny nr 12 drewniany 1 ćw. XX w.
3.      Budynek mieszkalny nr 16 drewniany ok. 1930 r.
4.      Budynek mieszkalny nr 20 drewniany 1 ćw. XX w.
 
BUDY POBYŁKOWSKIE
Budynek mieszkalny nr 11 cegła ok. 1930 r.
 
CIEPIELIN
1.      Budynek mieszkalny nr   1 drewniany ok. 1920 r.
2.      Budynek mieszkalny nr   2 drewniany ok. 1920 r.
3.      Budynek mieszkalny nr 17 drewniany   ok. 1930 r.
DZBANICE
1.      Budynek mieszkalny nr   3 drewniany 1 ćw. XX w.
2.      Budynek gospodarczy   nr 10 cegła ok. 1930 r.
3.      Budynek mieszkalny nr 13 drewniany 1 ćw. XX w.
4.      Budynek mieszkalny nr 29 drewniany ok. 1920 r.
5.      Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
 
DZIERŻENIN
1.      Kościół pw. św. Tomasza Apostoła murowany 1910-1917
2.      Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki 2 poł. XIX w.
GZOWO
1.      Ślady osady wczesnośredniowiecznej XI-XII w.
2.      Kapliczka przydrożna murowana 1900 r.
KARNIEWEK
1.      Budynek mieszkalny nr 71 drewniany 1 ćw. XX w.
KOZIEGŁOWY
1.      Budynek mieszkalny nr 26 murowany ok. 1930 r.
2.      Osada wczesnośredniowieczna XI w.
ŁĘPICE
1.      Budynek mieszkalny nr 5 drewniany 1 ćw. XX w.
2.      Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
ŁOSEWO
1.      Budynek mieszkalny nr   3 drewniany 1 ćw. XX w.
2.      Budynek mieszkalny nr   7 drewniany ok. 1920 r.
3.      Budynek mieszkalny nr 16 drewniany ok. 1920 r.
4.      Budynek mieszkalny nr 17 drewniany ok. 1920 r.
5.      Kapliczka przydrożna murowano-metalowa 1895 r.
ŁUBIENICA
1.      Budynek mieszkalny nr 24 drewniany ok. 1920 r.
2.      Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
ŁUBIENICA SUPERUNKI
1.      Budynek mieszkalny nr 30 drewniany 30-te lata XX w.
MUROWANKA
1.      Budynek mieszkalny nr 5 drewniany 1 ćw. XX w.
2.      Budynek mieszkalny nr 8 drewniany 30-te lata XX w.
NOWE NIESTĘPOWO
1.      Resztki parku dworskiego , k. XIX w.
2.      Kapliczka przydrożna murowana   2 poł. XIX w.
 
OBRĘB
1.      Budynek mieszkalny nr   8 drewniany ok. 1930 r.
2.      Budynek mieszkalny nr 14 murowany ok. 1930 r.
3.      Budynek mieszkalny nr 15 drewniany ok. 1930 r.
OBRĘBEK
1.      Budynek mieszkalny nr 20 drewniany ok. 1920 r.
2.      Kapliczka przydrożna murowano-metalowa , 1896 r.
3.      Kapliczka przydrożna murowana   1 ćw. XX w.
 
PISKORNIA
1.      Budynek mieszkalny nr    9 murowany  ok. 1930 r.
2.      Budynek mieszkalny nr 11 drewniany ok. 1930 r.
3.      Budynek mieszkalny nr 13 drewniany ok. 1920 r.
4.      Budynek gospodarczy   nr 23 murowany ok. 1930 r.
5.      Budynek mieszkalny nr 24 drewniany 1 ćw. XX w.
6.      Budynek mieszkalny nr 33 drewniany 1 ćw. XX w.
7.      Budynek mieszkalny nr 52 murowany ok. 1930 r.
8.      Budynek gospodarczy nr 52 murowany 1 ćw. XX w.
9.      Budynek mieszkalny nr 53 drewniany   ok. 1930 r.
10. Budynek mieszkalny nr 54 drewniany   ok. 1920 r.
11. Budynek mieszkalny nr 55 drewniany    1 ćw. XX w.
12.  Kapliczka przydrożna murowana, metal 1900 r.
POBYŁKOWO DUŻE
1.      Budynek mieszkalny nr 11 murowany ok. 1930 r.
2.      Kapliczka przydrożna murowana, metal 1 ćw. XX w.
3.      Kapliczka przydrożna murowana, metal 1891 r.
POBYŁKOWO MAŁE
1.      Budynek mieszkalny nr 49 drewniany 1 ćw. XX w.
2.      Budynek mieszkalny nr 59 drewniany ok. 1920 r.
3.      Kapliczka przydrożna murowana 1910 r.
POKRZYWNICA
1.      Budynek mieszkalny drewniany, Aleja Jana Pawła II 9, 1 ćw. XX w.
2.      Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki, Aleja Jana Pawła II 14, ok. poł. XIX w.
3.      Budynek gospodarczy , Aleja Fatimska 1, ok. 1930 r.
4.      Budynek mieszkalny , Aleja Fatimska 6, 1 ćw. XX w.
5.      Budynek mieszkalny, Aleja Fatimska 7, 1 ćw. XX w.
6.      Budynek mieszkalny, Aleja Fatimska 14, ok. 1930 r.
7.      Budynek mieszkalny , ul. Leśna 1, ok. 1930 r.
8.      Budynek mieszkalny , ul. Ogrodowa 3, ok. 1930 r.
9.      Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2, 1 ćw. XX w.
10. Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2, ok. 1930 r.
11.  Kapliczka przydrożna murowana   1913 r.
 
POMOCNIA
1.      Budynek mieszkalny nr 4 drewniany 1 ćw. XX w.
TRZEPOWO
1.      Budynek mieszkalny nr 21 drewniany 1 ćw. XX w.
2.      Budynek mieszkalny nr 23 drewniany 1 ćw. XX w.
3.      Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
WITKI
1.       Budynek mieszkalny nr 13 drewniany ok. 1920 r.
WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA
Lp.
Miejscowość
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Nr stanowiska w miejscowości
1
Budy Pobyłkowskie
50-66
22
1
2
Ciepielin
50-66
11
1
3
Dzbanice
49-67
6
1
4
Dzbanice
49-67
7
1
5
Dzierżenin
49-67
3
1
6
Dzierżenin
50-67
8
1
7
Dzierżenin
50-67
9
2
8
Dzierżenin
50-67
10
3
9
Dzierżenin
50-67
11
4
10
Dzierżenin
50-67
12
5
11
Dzierżenin
50-67
13
6
12
Dzierżenin
50-67
14
7
13
Gzowo
48-67
10
2
14
Karniewek
49-67
1
1
15
Karniewek
49-67
2
2
16
Karniewek
49-67
4
3
17
Karniewek
49-67
5
4
18
Karniewek
49-67
8
1
19
Karniewek
49-67
9
2
20
Koziegłowy
48-67
6
2
21
Koziegłowy
48-67
7
3
22
Koziegłowy
47-67
6
1
23
Koziegłowy
47-67
44
2
24
Koziegłowy
47-67
45
3
25
Klusek
50-67
7
1
26
Klusek
50-67
21
2
27
Łubienica
48-67
4
1
28
Łubienica
48-67
5
2
29
Murowanka
50-67
17
1
30
Nowe Niestępowo
48-67
9
1
31
Pobyłkowo Duże
50-66
10
1
32
Pobyłkowo Duże
50-66
23
2
33
Pobyłkowo Duże
50-66
24
3
34
Pobyłkowo Małe
50-67
15
1
35
Pobyłkowo Małe
50-67
16
2
36
Pobyłkowo Małe
50-67
18
3
37
Pobyłkowo Małe
50-67
19
4
38
Pobyłkowo Małe
50-67
20
5
39
Pobyłkowo Małe
50-66
1
6
40
Pobyłkowo Małe
50-66
2
7
41
Pobyłkowo Małe
50-66
3
8
42
Pobyłkowo Małe
50-66
4
9
43
Pobyłkowo Małe
50-66
5
10
44
Pobyłkowo Małe
50-66
6
11
45
Pobyłkowo Małe
50-66
7
12
46
Pobyłkowo Małe
50-66
8
13
47
Pobyłkowo Małe
50-66
9
14
48
Strzyże
48-67
3
1
49
Wólka Zaleska
50-66
21
1
 AZP- Archeologiczne Zdjęcie Polski

Na terenie gminy nie zachowały się historyczne założenia ruralistyczne. W szeregu miejscowości  gminy zachowało się jednak sporo obiektów zabytkowych, z których jedynie niewielka ilość  została wpisana do rejestru zabytków. Wśród obiektów zabytkowych większość stanowią budynki mieszkalne i gospodarskie, powstałe na początku XX w.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Miejscowość Funkcja Nr  rej. Okres powstania
Gzowo osady wczesnośredniowiecznej 191/79-924/71 XI – XII w.
Koziegłowy osada wczesnośredniowieczna 195/79-841/70
W Niestępowie znajduje się podworski park zabytkowy. Poza nim na terenie gminy było wiele zabytków podworskich. Z tych, które być może są jeszcze do identyfikacji, należy wymienić zespoły podworskie w: Dzbanicach, Gzowie, Łępicach, Łosewie, Łubienicy, Obrębku, Olbrachcicach,  Pobyłkowie Nowym i  w samej Pokrzywnicy.
   Na terenie gminy znajdują się także cmentarze:
Miejscowość wyznanie rok budowy najstarszego nagrobka
Dzierżenin rzym. – kat. kat. 2 połowa XIX w
Dzierżenin rzym. – kat. kat. przykościelny
Pokrzywnica rzym. – kat. kat. 1859 r.
Pokrzywnica rzym. – kat. kat. przykościelny

.