Wszystkie wpisy, których autorem jest Damian Rębała

Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości w szkole w Nowym Niestępowie

Dnia 11.11.1918 roku jest obchodzona 99 rocznica odzyskania Niepodległości.Jest to bardzo ważne święto narodowe. Odzyskiwana przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Na Święto Niepodległości przyjęto akurat tę datę z dwóch powodów. 11 listopada 1918 roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich obejmuje skalę międzynarodową: tego dnia Cesarstwo Niemieckie podpisało rozejm z Ententą – to wydarzenie zostało uznane jako oficjalny koniec I wojny światowej. Drugie związane jest bezpośrednio z historią Polski. 11 listopada Rada Regencyjna, która w Królestwie Polskim zastępowała króla lub regenta, oddała swoją władzę w ręce Józefa Piłsudskiego. Jest ono obchodzone corocznie dla upamiętania 11 listopada 1918 roku, ponieważ wtedy Polska odrodziła się po 123 latach.W roku 1795 roku  Polska zniknęła z mapy Europy i całego świata, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa dała szanse naszej ojczyznie na walkę o Niepodległość to dzięki Józefowi Pisłudskiemu Polska odzyskała wolność. Ten dzień został ustawiony 23.04.1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu Niepodległości. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u dziewiątej  kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

13.11.2017 tego dnia w szkole w Nowym Niestępowie im. Witolda Machnowskiego odbyła się akademia z okazji Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klasy trzeciej , pod kierunkiem pani Anety Osińskiej, zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym, w czasie którego przypomnieli  o wydarzeniach z tamtego okresu. Piękne pieśni patriotyczne zostały wykonane przez uczniów klasy VII , pod kierunkiem pana Dariusz Lusa.

OSTRZEŻENIE NUMER 290/II/2017

14 listopada 2017

OSTRZEŻENIE NUMER 290/II/2017
MGŁA OSADZAJĄCA SZADŹ, OBLODZENIE / GOŁOLEDŹ

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 03:00 dnia 14-11-2017 do godz. 09:00 dnia 14-11-2017

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Prognozuje się formowanie mgieł, które mogą osadzać szadź. Jednocześnie po wcześniej występujących opadach mieszanych wraz ze spadkiem temperatury powietrza i gruntu w okolice lub nieznacznie poniżej 0°C mogą miejscami prowadzić do oblodzenia wilgotnych nawierzchni dróg oraz chodników.

Skutki: awarie napowietrznych linii przesyłowych; śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 14-11-2017 godz. 03:01
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Oj, działo się działo w naszym Dzierżeninie !!!!!!

Aż trudno uwierzyć,że już listopad. Tak szybko mija czas w naszej szkole. Dzieje się tak dużo fajnych rzeczy:) Powspominajmy przez chwilę październik, gdyż już w zanadrzu wieści listopadowe.
Październik rozpoczęliśmy spotkaniem z przyrodą w Nadleśnictwoie Pułtusk. To była fajna wyprawa. Zapoznaliśmy się  tutaj  z niezwykłym światem, jakim jest las.  P. leśniczy Błażej oprowadził nas po ścieżce edukacyjnej. Dużo się nauczyliśmy. Pan powiedział nam, jak rozpoznawać drzewa i krzewy po liściach oraz różne gatunki ptaków. Poznaliśmy wiele ciekawostek. Już wiemy, że najstarszym drzewem   w Polsce nie jest dąb Bartek, ale cis święto- krzyski. Na terenie nadleśnictwa oglądaliśmy też budki lęgowe. Wycieczka bardzo nam się podobała.  Z przyjemnością wrócimy tu wiosną. To było naprawdę fajne spotkanie, a my „leśne” zajęcia kontynuowaliśmy w szkole, gdyż przywieźliśmy mnóstwo skarbów. Dzięki nim utrwaliliśmy wiedzę o gatunkach drzew oraz przygotowaliśmy klasowy zielnik. Zainspirowani spotkaniem zaczarowaliśmy także nasza klasę w jesienną krainę.

Sekcja dziennikarska klasy III
Dawid Olszewski
Dawid i Oskar Rozbiccy

Panie z naszej szkoły w październiku zorganizowały wycieczkę do Warszawy. Z niecierpliwością czekałam na ten wyjazd, dlatego droga do stolicy trwała dla mnie całą wieczność. Zwiedzanie zaczęliśmy od Stadionu Narodowego. Pan przewodnik zademonstrował nam, jak wygląda wejście piłkarzy na boisko.
Następnie był Park Trampolin. Ta część wycieczki sprawiła nam wiele radości. Skakaliśmy, cieszyliśmy się i głośno śmieliśmy. Chętnie zostalibyśmy tam dłużej, jednak musieliśmy jechać dalej. Na Starym Mieście czekała już na nas pani przewodnik. Bardzo ciekawie opowiadała o kamieniczkach, murach obronnych, Barbakanie, pomniku Małego Powstańca i Syrence.
Ostatnią atrakcją był postój w McDonald. Wszyscy zjedliśmy to, co najbardziej lubimy. Niestety, nadszedł czas powrotu.
Wycieczka bardzo mi się podobała. Najbardziej zainteresowało mnie Stare Miasto. Z ciekawością słuchałam o historii Polski – wiele się dowiedziałam. Cieszę się również, że miałam okazję zobaczyć Stadion Narodowy, ponieważ lubię oglądać mecze. Chciałabym przeżyć to jeszcze raz.
P.S. Przygotowujemy się już do kolejnej wyprawy:)

  Amelia Ślesicka
kl.III

            Październik zakończyliśmy Balem Świętych, który  nas zachwycił . O tym wydarzeniu jednak w kolejnej odsłonie:)

Wygraj kalendarz – konkurs LGD Zielone Mosty Narwi

13 listopada 2017

LGD Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza do udziału w konkursie KALENDARZOWY QUIZ związanym z realizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi. Wystarczy zapoznać się z treścią publikacji „Podejmowanie działalności gospodarczej – zasady ubiegania się o dofinansowanie” oraz ze statystykami naborów zamieszczonymi na www.zielonemostynarwi.pl i podać odpowiedzi na pytania dotyczące wdrażania LSR.

Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowane kalendarze ścienne trójdzielne na 2018r.

Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 9 listopada do 6 grudnia 2017r. (w dniu 06.12.2017r. liczą się zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD do godziny 16.00).

Zgłoszenie można przesyłać za pośrednictwem formularza on-line, poprzez e-mail, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura LGD.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu Kalendarzowy Quiz. Regulamin konkursu Kalendarzowy Quiz dostępny jest na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy.

Szczegóły na www.zielonemostynarwi.pl

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica, dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 245/7, 245/10, 245/12, 245/14, 193/41, 194/5 i 194/7 położonych w obrębie geodezyjnym Dzierżenin, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Uchwały nr XX/155/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2017 r.
Wyłożenie projektu planu odbędzie się w dniach od 22.11.2017 r. do 15.12.2017 r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  pok. nr 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 15.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w sali nr 3, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2018 r.

 Uwagi i wnioski można składać:
–  w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,
– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania,
– korespondencyjnie na adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy

Pasowanie na Przedszkolaka w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy

„Być przedszkolakiem to ważna rzecz.
Już nie grymaszę, nie płaczę, nie.
Mówię „dzień dobry” z uśmiechem tym,
Bo przedszkolakiem chcę być”

10 listopada w naszym przedszkolu odbyła się wyjątkowa uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Tego dnia wszystkie nowo przyjęte dzieci zostały oficjalnie włączone do Społeczności Przedszkolnej. Uroczystość była niezwykłym przeżyciem szczególnie dla najmłodszych pociech, które po raz pierwszy występowały przed tak licznym gronem gości. Mimo tremy, dzieci bardzo dobrze się zaprezentowały, co było widać po uśmiechniętych i wzruszonych twarzach rodziców. Po przedstawieniu Pani Dyrektor Halina Gwiazdowska dokonała aktu pasowania specjalnym ołówkiem, a wszystkie przedszkolaki otrzymały wyjątkowe medale.
W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli nam zaproszeni goście: wójt gminy Adam Dariusz Rachuba, sekretarz gminy Tadeusz Jakubiak, inspektor do spraw oświaty Grażyna Kłosiewicz, ksiądz proboszcz Mirosław Borkowski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Hanna Gajewska.

Akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości

10 listopada 2017

W dniu 10 listopada 2017 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym odbyła się akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości. W montażu słowno – muzycznym wystąpili uczniowie klas IV-VI.  W recytowanych wierszach i śpiewanych piosenkach patriotycznych przewijała się tematyka męstwa, odwagi i bohaterstwa polskich żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość. Na tę uroczystość została także przygotowana dekoracja, tematycznie nawiązująca do tematyki akademii.