XX sesja

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, zwołuję XX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 stycznia 2017r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym w Szkołę Filialną w Pobyłkowie Dużym  podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Ośmioklasowej Szkole Podstawowej w Dzierżeninie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie w Szkołę Filialną w Gzowie podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Ośmioklasowej Szkole Podstawowej w Dzierżeninie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia.
  10. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał