Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Pokrzywnica przeznaczone zostały do sprzedaży.

 

Pokrzywnica, dn. 29.05.2013 r. .

 

.