Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej wiadomości

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania sie niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie ewidencyjnym Pobyłkowo Małe, oznaczonej numerem 179/1.

 Wójt Gminy Pokrzywnica

mgr  inż  Adam Dariusz Rachuba

 .