Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości
 
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ul. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomościzabudowanej pawilonem handlowym oznaczonej numerami 494/2 i 495/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica przeznaczonej do najmu.
Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż Adam Dariusz Rachuba

.