Wycieczka do Pokrzywnicy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Dnia 19.03.2014 r. uczniowie klas I-III PSP im. D. Gellner byli na wycieczce w Pokrzywnicy. Zwiedzili Urząd Gminy. Poznali pracę urzędników. Wysłuchali prelekcji n.t. samorządu terytorialnego i jego zadań. Następnie odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną. Tu zobaczyli bogaty księgozbiór biblioteki i poznali pracę bibliotekarza. Wysłuchali prelekcji n.t. zagrożeń w sieci. Później spotkali się z pracownikami Urzędu Pocztowego. Zobaczyli Urząd Pocztowy i jego pracę. Wysłuchali prelekcji „Droga listu – od adresata do nadawcy” Następnie odwiedzili Straż Pożarną. Zobaczyli sprzęt ratowniczy i gaśniczy i wysłuchali prelekcji n.t. niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy strażaka.Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Na długo zostanie w pamięci uczniów i nauczycieli.

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie klas I-III dziękują Sekretarzowi Gminy Pokrzywnica panu Tadeuszowi Jakubiakowi, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy pani Hannie Gajewskiej, Naczelnikowi Urzędu Pocztowego w Pokrzywnicy pani Romualdzie Kamińskiej, Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy panu Zbigniewowi Mokrzanowi za przeprowadzenie ciekawych prelekcji oraz miłą i serdeczną atmosferę podczas wycieczki.

Galeria

.