Wspólne posiedzenie komisji

Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 24 listopada 2015r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Społecznych                                                                         Budżetu i Finansów 

/-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król