Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2016, poz.2147, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomości, przeznaczonych do:   

  1. sprzedaży:

nieruchomość położona  w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, oznaczona numerem 183, nieruchomość położona  w obrębie ewidencyjnym Ciepielin, oznaczona numerem 4/2, nieruchomość położona  w obrębie ewidencyjnym Nowe Niestępowo, oznaczona numerem 5/3,

  1. dzierżawy:

nieruchomość położona  w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, oznaczona numerem  453,

  1. najmu:

nieruchomość położona  w obrębie ewidencyjnym Dzierżenin, oznaczona numerem 101/2,
nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica,  oznaczona numerem 488/4

Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba