Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy

W miesiącach luty- marzec 2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie wraz z organizatorem akcji : Green Office Ecologic Spółka z o.o., wzięła udział w akcji ekologicznej –

”Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”.

Akcja polegała na zbiórce zużytego sprzętu biurowego, sprzętu gospodarstwa domowego, której celem było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz prawidłowego gospodarowania odpadami. Dzięki uczestnictwu w w/w akcji szkoła pozyska fundusze na doposażenie w sprzęt sportowy oraz materiały edukacyjne co w znacznym stopniu wpłynie na wzbogacenie bazy dydaktycznej naszej placówki. Szkoła również otrzyma dyplom będący potwierdzeniem udziału w Akcji Ekologicznej i zaświadczenie do akcji „Czysta Ziemia”;

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Adama Dariusza Rachuby Wójta Gminy Pokrzywnica oraz Pana Łukasza Rakockiego, za przyłączenie się do naszej akcji ekologicznej.

Pragniemy również poinformować, że w naszej szkole trwa  zbiórka makulatury i baterii, do której serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.