Spotkanie informacyjno – profilaktyczne młodzieży z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie informacyjno – profilaktyczne młodzieży z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji    w Pułtusku –  sierż. szt. Alicją Bobińską.

Tematyka spotkania dotyczyła profilaktyki używek i odpowiedzialności karnej nieletnich. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży skutków zażywania substancji psychoaktywnych – zwłaszcza dopalaczy, oraz przybliżenie uczniom konsekwencji karnych wynikających z łamania i nieprzestrzegania przez nich prawa.

Dzięki spotkaniu młodzież uporządkowała i usystematyzowała sobie swoją wiedzę na temat szkodliwości środków odurzających. Uczniowie dowiedzieli się także, że osoby nieletnie również odpowiadają za swoje czyny i popełnione przewinienia; w zależności od wieku nieletniego i kategorii czynu czy to przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich (13-17 lat) czy zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego (kiedy nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia – co do zasady sąd stosuje przepisy Kodeksu karnego – sprawca nie jest już bowiem nieletni, ponieważ skończył lat 17).Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu – zadawali pytania na nurtujące ich tematy.
Pani Alicji Bobińskiej dziękujemy za spotkanie z młodzieżą i przekazanie uczniom tak istotnych informacji. Wierzymy, że młodzież będzie bardziej świadomie podejmowała decyzje i kierowała swoim życiem, bo dzięki zdobytej wiedzy mogą przewidzieć konsekwencje i skutki swojego zachowania.

Galeria zdjęć