Ranking wykorzystania środków unijnych

Ranking wykorzystania środków unijnych

W dwutygodniku Wspólnota – Piśmie Samorządu Terytorialnego w Numerze 24/1160 z dnia 29 listopada 2014 r. zamieszczono „Ranking wykorzystania środków unijnych”.

W kategorii Gminy wiejskie – wydatki majątkowe finansowane ze środków unijnych  gmina Pokrzywnica zajęła 28 miejsce w skali kraju, co daje nam 10 miejsce w skali województwa mazowieckiego i pierwsze w powiecie pułtuskim.

Procentowy udział środków unijnych w wydatkach majątkowych gminy Pokrzywnica wyniósł 60,94 %.

Obecny ranking odnosi się do końcówki unijnej perspektywy finansowej 2007-2013, dane rankingu pokazują dotacje pozyskane i wydawane w latach 2011-2013.